Showing posts from September, 2022

Mariketahui Fungsi Teknologi Fingerprint Sebagai Pengganti Kunci

Teknologi fingerprint merupakan perangkat teknologi yang menggunakan sidik jari sebagai media identifikasi penggunanya…